2019-10-29 Höja

Plats
Höja Församlingshem

Ort
Ängelholm

Datum
2019-10-29

Tid
14.00

Tema
allsång med Andliga sånger + Häfte