25 Skälderviken

Instrument

Lars-Olof Ohlsson

Roll
Ordföranden

Instrument
Dragspel

Gull-Britt Rebbelstam

Roll
Musikalisk ledare

Instrument
Dragspel

Helge Holm

Roll
Kassör

Instrument
Dragspel

Susanne Boberg

Roll
Sekreterare

Instrument
Dragspel

Börje Nilsson

Roll
Revisor

Instrument
Dragspel

Ulla-Britt Ahlqvist

Instrument
Dragspel

Henrik Nilsson

Instrument
Dragspel

Ulrika Lennartsson

Instrument
Dragspel

Jan-Inge Hansson

Instrument
Dragspel

Jarl Stanley

Instrument
Klarinett
Sång

Sven-Olov Svensson

Instrument
Gitarr
Sång

Willy Lundstedt

Roll
Webbmaster

Instrument
Bas