Information

  • Vi övar på  torsdagar kl. 17:00-20:00 i ABF-huset Ängelholm.
  • Där har vi egen lokal och du är välkommen,
  • men vänligen, ring till Gull-Britt tel. 0768-24 38 03
  • OBS!
  • Årsmöte i klubblokalen Torsdagen den 23 mars kl. 17:30.
  • Därefter ordinarie övningar.
  • Vi bjuder på kaffe! Välkommen!